Správa CHKO Český kras Vás v roce 2017 zve na následující akce:

 

Datum

Akce

Garant

4. února

Vycházka ke světovému dni mokřadů - zimoviště ptáků Berounka

(sraz v 10:00 před vlakovým nádražím Srbsko)                          Pozvánka
Jaroslav Veselý
21. dubna

Oslava Dne Země

(8:00 - 12:00, Beroun náměstí)

František Pojer
22. dubna

Vítání ptačího zpěvu Tachlovice

(sraz v 9:00 u obecního úřadu)   Pozvánka

Jaroslav Veselý
23. dubna

Za obojživelníky a plazy Českého krasu

(sraz 9:00 u železniční zastávky Srbsko)

Pozvánka

Jaroslav Veselý
6. května

Jarní botanická exkurze

(sraz v 9:15 u železniční zastávky Srbsko)

Pozvánka

Tomáš Tichý
20. května

EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

(start u pošty, Karlštejn 8:30 až 11:00 h)

Pozvánka

pracovníci SCHKO ČK
3. června

Geologická exkurze Beroun – Srbsko

(sraz v 9:00 před železniční stanicí v Berouně)

Pozvánka

Karel Drábek
17. června

Entomologická exkurze

(sraz bude včas upřesněn)
Petr Heřman
5. srpna

Mykologická exkurze

(sraz v 10:45 na parkovišti u Koněpruských jeskyní)
Josef Mottl, Rostislav Fellner, Martin Kříž
26. srpna

8. karlštejnská můří noc

(sraz bude včas upřesněn)

Petr Heřman
7. října

Festival ptactva - Alkazar

(sraz v 9:00 u vlakového nádraží Srbsko)
Jaroslav Veselý

21. října

Geologická exkurze Beroun – Kobyla – Zlatý kůň

(sraz bude včas upřesněn)
Karel Drábek

 

Regionální pracoviště Střední Čechy - akce

Pozvánky na akce budou včas zveřejněny v kalendáři akcí na webových stránkách AOPK ČR – Regionálního pracoviště Střední Čechy

3. 6. 2017

Geologická exkurze Beroun – Alkazar – Srbsko

Jarní geologická exkurze povede z Berouna po levém břehu Berounky přes lom Alkazar do Srbska.

20. 5. 2017

EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Správa CHKO Český kras vytvoří v sobotu 20. května speciální naučnou stezku procházející Národní přírodní rezervací Karlštejn v délce cca 12 km, jejíž součástí je i průchod štolou k lomu Malá Amerika s průvodcem a tajemným Hagenem.

6. 5. 2017

Jarní botanická exkurze

Navštívíme šipákové lesostepi, dubohabřiny a suché a skalní trávníky.

23. 4. 2017

Za obojživelníky a plazy Českého krasu

„Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři”

22. 4. 2017

Vítání ptačího zpěvu

Vítání ptačího zpěvu v Tachlovicích

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt