Správa CHKO Český kras Vás v roce 2017 zve na následující akce:

 

Datum

Akce

Garant

4. února

Vycházka ke světovému dni mokřadů - zimoviště ptáků Berounka

(sraz v 10:00 před vlakovým nádražím Srbsko)                          Pozvánka
Jaroslav Veselý
21. dubna

Oslava Dne Země

(8:00 - 12:00, Beroun náměstí)

František Pojer
22. dubna

Vítání ptačího zpěvu Tachlovice

(sraz v 9:00 u obecního úřadu)   Pozvánka

Jaroslav Veselý
23. dubna

Za obojživelníky a plazy Českého krasu

(sraz 9:00 u železniční zastávky Srbsko)

Pozvánka

Jaroslav Veselý
6. května

Jarní botanická exkurze

(sraz v 9:15 u železniční zastávky Srbsko)

Pozvánka

Tomáš Tichý
20. května

EVROPSKÝ DEN CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

(start u pošty, Karlštejn 8:30 až 11:00 h)

Pozvánka

pracovníci SCHKO ČK
3. června

Geologická exkurze Beroun – Srbsko

(sraz v 9:00 před železniční stanicí v Berouně)

Pozvánka

Karel Drábek
17. června

Entomologická exkurze

(staz v 9:30 u pošty v Karlštejně)

Pozvánka

Petr Heřman, Lucie Hrůzová
5. srpna

Mykologická exkurze

(sraz v 10:45 u zděné budky na parkovišti u Koněpruských jeskyní)

Pozvánka

Josef Mottl, Rostislav Fellner, Martin Kříž
26. srpna

8. Karlštejnská můří noc

(sraz ve 20:00 v Karlštejně u pošty)

Pozvánka

Petr Heřman, Lucie Hrůzová
7. října

Festival ptactva - Alkazar

(sraz v 9:00 u vlakového nádraží Srbsko)
Jaroslav Veselý

21. října

Geologická exkurze Beroun – Kobyla – Zlatý kůň

(sraz bude včas upřesněn)
Karel Drábek

 

Regionální pracoviště Střední Čechy - akce

Pozvánky na akce budou včas zveřejněny v kalendáři akcí na webových stránkách AOPK ČR – Regionálního pracoviště Střední Čechy

26. 8. 2017

Můří noc v Českém krasu

AOPK ČR, RP Střední Čechy - Správa CHKO Český kras ve spolupráci se Společností na ochranu motýlů vás srdečně zvou na vycházku za nočními motýly Českého krasu.

5. 8. 2017

Mykologická exkurze v CHKO Český kras

AOPK ČR, RP Střední čechy - Správa CHKO Český kras ve spolupráci s Centrem ekologického výzkumu a výchovy KAVYL vás srdečně zvou na mykologickou exkurzi v CHKO Český kras.

17. 6. 2017

Entomologická exkurze v CHKO Český kras

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy - Správa CHKO Český kras ve spolupráci se Společností pro ochranu motýlů vás srdečně zvou na entomologickou exkurzi.

3. 6. 2017

Geologická exkurze v CHKO Český kras

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy - Správa CHKO Český kras vás zve na geologickou exkurzi z Berouna po levém břehu Berounky přes lom Alkazar do Srbska.

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt