Správa CHKO Český kras Vás v roce 2018 zve na následující akce:

 

Datum

Akce

Garant

3. února

Vycházka ke světovému dni mokřadů - zimoviště ptáků Berounka

(sraz v 9:00 před vlakovým nádražím Srbsko)                          Pozvánka
Jaroslav Veselý
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Regionální pracoviště Střední Čechy - akce

Pozvánky na akce budou včas zveřejněny v kalendáři akcí na webových stránkách AOPK ČR – Regionálního pracoviště Střední Čechy

3. 2. 2018

Za zimovišti ptáků na Berounce

AOPK ČR, regionální pracoviště Střední Čechy - Správa CHKO Český kras spolu s Českou společností ornitologickou připravila při příležitosti Světového dne mokřadů vycházku zaměřenou na poznávání vodních, především zimujících druhů ptáků.

Naučné stezky Všechny stezky

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt