Správa CHKO Český kras >> Správa informuje >> Aktuality >> Brontosauři v Českém krasu

Brontosauři v Českém krasu

Brontosauři v Českém krasu

2.4.2018

Brontosauři si užili pracovně vzdělávací víkend pořádaný ve spolupráci se Správou CHKO Český kras

Vzácnou lesostep se starými duby šípáky v národní přírodní rezervaci Karlštejn pomáhali 16. – 18. 3. 2018 chránit účastníci akce „probuď jaro v Krasu!“. Šlo o jednu ze zážitkových, vzdělávacích a pracovních „víkendovek“ pořádaných Hnutím Brontosaurus, v tomto případě ve spolupráci se správou CHKO Český kras (AOPK ČR, RP Střední Čechy). Step nad Hostímí je zbytkem dřívějších rozsáhlých pastvin a bezlesé plochy s ohroženými světlomilnými druhy čím dál více pohlcují nálety dřevin. Proto je zde nutná aktivní ochrana přírody s pilkou a nůžkami v rukou. Účastníci nejen udělali kus práce, ale i něco prožili a dozvěděli se – součástí byl výlet přes některá nejhezčí místa Českého krasu a snad pro všechny příjemně strávený čas na Kubrychtově boudě, terénní stanici CHKO.

Pro státní ochranu přírody bylo přínosem spolupráce s hnutím Brontosaurus nejen to, že se zvládl potřebný management jedné z cenných lokalit. Za neméně důležité je potřeba považovat, že se dařilo prezentovat potřebnost aktivního přístupu při ochraně podobných lokalit světlomilných druhů a popularizovat jedinečné hodnoty území Českého krasu. Věříme, že tyto poznatky, které účastníci nabyli na základě vlastního prožitku, budou dále šířit ve svém okolí.

Sraz na zastávce v SrbskuBrontosauři na TřesiněDuby šipákyPráce v zasněženém lese na LištiněNa skalní stepi

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt