Správa CHKO Český kras >> O správě CHKO

O Správě CHKO

Chráněná krajinná oblast Český kras byla vyhlášena výnosem Ministerstva kultury ČSR pod čj. 4.947/72-II/2 ze dne 12. dubna 1972. Celková rozloha CHKO činí 12 823 ha a v současnosti zaujímá část území dvou okresů (Beroun, Praha-západ) a část území obvodu Praha 5. Celkový počet dotčených katastrálních území činí 41, z toho je 12 úplných katastrů a 29 katastrálních území je hranicí CHKO děleno. Tyto plochy spadají pod správu 37 obcí a dvou městských částí.
Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana všech hodnot její krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí. K ochraně mimořádných hodnot zde bylo dosud zřízeno 21 maloplošných zvláště chráněných území o celkové výměře 2702 ha.

Budova Správy CHKO Český kras v KarlštejněAdresa a kontakty

Správa CHKO Český kras
267 18 Karlštejn 85
Tel.: +420 311 681 713, +420 311 681 023

ID datové schránky: ffydyjp
E-mail: stredni.cechy@ + přípona nature.cz


WEB: www.ceskykras.nature.cz

 

Úřední hodiny: pondělí 8:30 - 12 a 13:00 - 16:30, středa 8:30 - 12 a 13:00 - 14:30, v ostatních dnech po předchozí dohodě s jednotlivými referenty.

Úřední hodiny podatelny: Po: 8 - 12 a 13 - 16:30, Út - Čt:  8 - 12 a 13 - 15, Pá: 8 - 14 hod.

 

 

Referenti Správy CHKO Český kras a kontakty na ně.

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt