Správa CHKO Český kras >> O správě CHKO >> Referenti Správy CHKO Český kras

Referenti Správy CHKO Český kras

 

RNDr. František Pojer

vedoucí Správy CHKO Český kras

frantisek.pojer@nature.cz

724 166 122

Ing. Tomáš Urban

zástupce vedoucího, ochrana krajinného rázu, dopravní stavby, program péče o krajinu, management

tomas.urban@nature.cz

725 724 350

Josef Mottl

lesní hospodářství, památné stromy, zeleň mimo les

josef.mottl@nature.cz

731 131 857

Ing. Vojen Ložek

plány péče CHÚ, management, program péče o krajinu, naučné stezky, sport

vojen.lozek@nature.cz

605 354 839

Ing. Ondřej Šimunek

podatelna, zemědělství, dělení pozemků, ÚSES, čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, kanalizace, studny, odpady, EIA

ondrej.simunek@nature.cz

731 682 305

Ing. Lucie Kastnerová

stavební agenda, územní plánování, ochrana krajinného rázu

lucie.kastnerova@nature.cz

603 567 653

Mgr. Tomáš Tichý

botanika, výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin, NATURA 2000

tomas.tichy@nature.cz

725 337 034

Jaroslav Veselý

zoologie, výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, NATURA 2000

jaroslav.vesely@nature.cz

728 878 352

Mgr. Hana Hofmeisterová specialista krajinář hana.hofmeisterova@nature.cz

602 490 458

Mgr. Lucie Hrůzová zoologie, entomologie

lucie.hruzova@nature.cz

731 682 306

Mgr. Jindřich Prach plány péče CHÚ, management, program péče o krajinu

jindrich.prach@nature.cz

730 180 106

Mgr. Jana Marešová monitoring

jana.maresova@nature.cz

737 173 317

Ing. Jana Slezáková botanika

jana.slezakova@nature.cz

731 193 846

 kontakty na pracovníky regionálního pracoviště Střední Čechy

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt