Správa CHKO Český kras >> O správě CHKO >> Referenti Správy CHKO Český kras

Referenti Správy CHKO Český kras

 

RNDr. František Pojer

vedoucí Správy CHKO Český kras

frantisek.pojer@nature.cz

951 42 4554, 724 166 122

Ing. Tomáš Urban

zástupce vedoucího, ochrana krajinného rázu, dopravní stavby, program péče o krajinu, management

ahzk9WkjX8AjGKd7anEoO1p

951 42 4550, 725 724 350

Ing. Lucie Kastnerová

stavební agenda, územní plánování, ochrana krajinného rázu

7npsVWa7%mAo8~l7VX~xRdkj05pJ

951 42 4537, 603 567 653

Josef Mottl

lesní hospodářství, památné stromy, zeleň mimo les

josef.mottl@nature.cz

951 42 4551, 731 131 857

Ing. Vojen Ložek

plány péče CHÚ, management, program péče o krajinu, naučné stezky, sport, drony

vojen.lozek@nature.cz

951 42 4555, 605 354 839

Ing. Ondřej Šimunek

podatelna, zemědělství, dělení pozemků, ÚSES, čistírny odpadních vod, inženýrské sítě, kanalizace, studny, odpady, EIA

ondrej.simunek@nature.cz

951 42 4549

Mgr. Tomáš Tichý

botanika, výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin, NATURA 2000

ahzk9WjaYaLjGKd7anEoO1p

951 42 4548, 725 337 034

Jaroslav Veselý

zoologie, výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, NATURA 2000

jaroslav.vesely@nature.cz

951 42 4547, 728 878 352

Mgr. Hana Hofmeisterová specialista krajinář, naučné stezky, propagace 38AkO6e.8.vC-3hgc8m%C.5lbkrhTj

951 42 4552, 602 490 458

Mgr. Lucie Hrůzová zoologie, entomologie, SDO

7npsVW.jbsBFRYUS98GE8329g

951 42 4553, 731 682 306

Mgr. Jindřich Prach plány péče CHÚ, management, program péče o krajinu

jindrich.prach@nature.cz

951 42 4558, 730 180 106

Mgr. Jana Marešová botanika, monitoring

jana.maresova@nature.cz

951 42 4557, 737 173 317

Ing. Jana Slezáková projekt LIFE, botanika

58AkOcb_g8xy.Z4WHgnD_b94Ys

951 42 4556, 731 193 846

 kontakty na pracovníky regionálního pracoviště Střední Čechy

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt