Správa CHKO Český kras >> Ochrana přírody >> Chráněná území >> PP Syslí louky u Loděnice

PP Syslí louky u Loděnice

Přírodní památka Syslí louky u Loděnice má rozlohu 4,71 ha. Vyhlášena byla v roce 2010 nařízením Správy CHKO Český kras. Jedná se o mezofilní ovsíkové louky s převahou kulturních druhů trav a bylin s původní populací kriticky ohroženého veverkovitého hlodavce sysla obecného (Spermophilus citellus).

Sysel se v Českém krasu a okolí do současné doby dochoval pouze na této lokalitě. Původní obyvatel kulturních stepí v současné době  v ČR obývá především ošetřované travnaté plochy jako jsou letiště, golfová hřiště apod. Malá část populace se vyskytuje na pastvinách nebo loukách. Populace sysla obecného je na zdejší lokalitě udržována pomocí vhodného managementu, který spočívá v mechanickém sekání  travnatého porostu 3 až 4 krát za rok, a to tak, aby výška travního porostu nepřesahovala 15 cm.

PP Syslí louky je velmi cenná nejen z hlediska zachování výskytu a genofondu sysla obecného, ale také z hlediska zachování existence organismů na něj vázaných, jako je např. vrubounovití brouci lejnožrouti Onthophagus vitulus a O.semicornis.

 

 

Plán péče o PP Syslí louky na léta 2010 - 2020 si můžete stáhnout zde (formát Adobe PDF):

– textová část

orientační mapa 1 : 10 000 (příloha M1)

katastrální mapa (příloha 1) 

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt