Památné stromy

 Dub na VrážiDub na Vráži

Dub letní (Quercus robur)

Zřejmě nejstarší strom v CHKO Český kras, který byl v roce 1982 vyhlášen památným stromem.V minulosti plnil úlohu hraničního stromu mezi zbraslavským a dobřichovickým panstvím.Vzhledem k výjimečnému postavení Zbraslavského kláštera v době vlády Lucemburků na českém trůnu se traduje, že cestu okolo dubu mezi Zbraslaví a Karlštejnem používal král český a císař římský Karel IV. Z těch časů je dub opředen pověstí o havranovi, který na něm sedával čekaje panovníkův průvod, aby letěl zvěstovat jeho příjezd na hrad. Při vědomí, že dub v těch letech možná ještě nerostl, nebo byl malý, jde dozajista o strom vpravdě historický. Nejpravděpodobněji byl ale vysazen až začátkem 17. století při tehdejším ohraničování nově získané půdy zbraslavským panstvím. Podle toho se jeho stáří odhaduje na více než 400 let. 

Obvod stromu 531 cm, výška 16,5 m. (r. 2009)

 

Dub letní v BubovicíchBubovický dub 

Dub letní (Quercus robur)

V roce 1986 vyhlášen památným stromem. Údajně byl vysazen na počest zrušení nevolnictví Josefem II. v r. 1781.  Jeho stáří můžeme tedy odhadovat na 230 let.

Obvod stromu 375 cm, výška 20 m. (r.2009)

 

 

 

Dub u dvou batříDub u dvou bratří (Dub sedmi bratří)

Dub letní (Quercus robur)

V roce 1976 vyhlášen památným stromem. Vznikl srůstem dvou kmenů. Podle pověsti se pod tímto dubem dělilo o kořist sedm bratří loupežníků. Dle jiných legend pamatuje samotného císaře Karla IV. Jeho stáří však není tak velké, odhaduje se na  350 let. Kmen stromu je  napadený dřevokaznými houbami, a přestože je pravidelně ošetřován, je již na sklonku svého života.

Obvod stromu 492 cm, výška 17 m. (r.2009)

 

 

Lípa srdčitá v Hlásné TřebániLípa u Hlásné Třebaně

Lípa srdčitá (Tilia cordata)

V roce 1986 vyhlášena památným stromem. Je výraznou krajinnou dominantou. Vysazena pravděpodobně na přelomu 19. a 20. století. Stáří můžeme odhadovat na 110 let.

Obvod stromu 243 cm, výška 14 m. (r.2009)

 

 

 

Dub u měňanského mlýnaDub u měňanského mlýna

Dub letní (Quercus robur)

V roce 1986 vyhlášen památným stromem. Roste  na  hrázi  rybníka u bývalého mlýna nad obcí Měňany. Vzhledem k příznivým podmínkám ve kterých roste je to nejpřirůstavější památný strom v CHKO Český kras. Za 23 let od jeho vyhlášení se jeho obvod zvětšil o 30 cm. Stáří 250 let.

Obvod stromu 395 cm, výška 22 m. (r.2009)

 

 

Lípy v MořiněLípy v Mořině

Lípa srdčitá (Tilia cordata)

V roce 1978 vyhlášeny památným stromem. Lípy byly vysazeny údajně r. 1742 při rekonstrukci kostela. Věk nejstaršího stromu by mohl být i 270 let.

Původně na místě stály lípy tři. Jedna z nich byla poničena větrem v r. 1986. Zbylý pahýl dožíval s několika větvemi ještě do r. 2005, kdy se vyvrátil a poté byl odstraněn. 

Obvody stromů 472 a 239 cm, výška 25 a 18 m. (r. 2009)

 

Dub u SuchomastDub u Suchomast

Dub letní (Quercus robur)

V roce 1986 vyhlášen památným stromem. Jeho stáří se odhaduje na 260 - 300 let. Dub rostl v Suchomastech již v době, kdy zde prožíval mládí místní významný rodák, spisovatel František Cajthaml-Liberté (1868–1936).

Obvod stromu 430 cm, výška 19 m. (r. 2009)

 

 

 

Dub u LitněDub u Litně

Dub letní (Quercus robur)

V roce 1986 vyhlášen památným stromem. Je významný jak svým mohutným vzrůstem, tak i stářím, které můžeme odhadovat na 250 let.

Obvod stromu 352 cm, výška 21 m. (r. 2009)

 

 

 

Dub na Herinkách před r. 1984Dub na Herinkáchnový Dub Na Herinkach

Dub letní (Quercus robur)

Nejmladší památný strom v CHKO Ceský kras. Vyhlášen památným stromem v roce 2011. Dvanáctiletý stromek byl vysazen 22. 4. 2001 u příležitosti Dne Země, z iniciativy občanského sdružení Svatojánský občan. Roste v místě prastarého dubu, který byl podle Svatoivanské legendy svedkem setkání knížete Bořivoje a poustevníka Ivana. V tomto místě se také konaly tradiční berounské poutě, o kterých existují záznamy již z r. 1595. Původní dub s obvodem 3,5 m odumřel v r. 1974 a v r. 1980 se zřítil k zemi.

Stáří stromu 22 let, výška 6 m. (r. 2011)

 

 

 

 

Větší a starší z obou dubůDuby pod Vysokou

Dub letní, křemelák (Quercus robur)

Pravděpodobně jde o hraniční stromy, svého času vyznačující hranici zbraslavského a dobřichovického panství (dnes hranice katastrálních území Vonoklasy a Černošice).
Oba duby byly vysazeny později než památný dub u Vonoklas. Zřejmě se tak stalo po dožití bývalých, na těchto místech rostoucích, hraničních stromů. Tomuto místu se říká „U dvou dubů“. Duby lemují původní cestu, která vedla podél hranice obou panství. Při pohledu ze současné modře značené turistické cesty od spodního mladšího dubu směrem k jihu je možné spatřit úvoz zmíněné původní cesty, kterým můžeme po 350 metrech dojít k památnému „Dubu u Vonoklas“.

Výška a průměr stromů (2012)

Mladší z obou dubů1. strom: 20 m a 410 cm, odhadované stáří cca 250 let

2. strom: 22 m a 280 cm, odhadované stáří cca 150 – 200 let

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt