Správa CHKO Český kras >> Správa informuje >> Expozice Horniny Českého krasu

Expozice hornin Českého krasu v lomu Paraple

Expozice hornin pod širým nebem byla otevřena 30.4. 2011 ve Skanzenu Solvayovy lomy a zároveň na naučné stezce Svatojánský okruh, která skanzenem a kolem expozice prochází.

Expozice názorným způsobem, prostřednictvím sedmnácti exponátů a dvou naučných tabulí, seznamuje s geologickým, stratigrafickým a paleontologickým vývojem této unikátní oblasti. 

Autorkou je RNDr. Irena Jančaříková ze Správy CHKO Český kras. Projekt byl financován z grantu Středočeského kraje.

V pokladně skanzenu nebo stáhnutím z internetu si lze vyzvednout pracovní list, vypracovat ho během prohlídky expozice a dozvědět se tak zajímavosti nejen o neživé přírodě Českého krasu.

Návštěvu expozice můžeme vřele doporučit všem zájemcům o neživou přírodu Českého krasu z řad laické i odborné veřejnosti.

 

První kroky ve výstavbě geoparku   Velké exponáty byly přivezeny z nedalekých lomů

Výběr exponátů v lomu Hvížďalka   Exponáty jsou seřazeny podle stáří

Otevření geoparku 30. dubna 2011   Autorka expozice I. Jančaříková a výtvarnice J. Hradcová

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt