Naučná stezka NPR Karlštejn

NPR Karlštejn

  • délka: 11,0 km
  • počet panelů: 8 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

 

V roce 1989 byla vybudována v NPR Karlštejn naučná stezka s hlavním okruhem dlouhým 11 km, který vede ze Srbska Bubovické vodopádyUdKacaku_X_092_93_v1024.jpgúdolím Bubovického potoka kolem Kubrychtovy boudy, přes vodopády, kolem vrchu Doutnáče na Boubovou a Vysokou stráň. Z rozcestí na Propadlých vodách pokračuje trasa společně s částí naučné stezky Svatojánský okruh do Svatého Jana pod Skalou. Odtud se stezka vrací podél Kačáku přes Hostim a od jeho ústí po levém břehu Berounky, pod skalami Na Bříči, zpět do Srbska. Kromě úvodní je na tomto základním okruhu NS 12 zastávek s informačními tabulemi.

Druhá větev naučné stezky umožňuje zahájit cestu pod Budňanskou skalou u mostu v Karlštejně a pokračovat kolem hradu Karlštejn, Dubu bratří a Královské studánky ke Kubrychtově boudě, kde se napojuje na hlavní tah přicházející ze Srbska. Tato větev z Karlštejna má pět zastavení a je dlouhá 4,5 km.

Štěrkové náplavy KačákuČást naučné stezky z Karlštejna do Svatého Jana pod Skalou vede po trase jedné z nejstarších značenýchých turistické cest v Čechách vyznačené v roce 1889 a pojmenované na počest Vojty Náprstka.

Při prohlídce celé NS se zahájením cesty v Karlštejně urazíte celkem 13,7 km a na trase naleznete dohromady 20 informačních panelů. Prohlídka této delší varianty stezky trvá asi 5 hodin. Stezka je vhodná pouze pro pěší návštěvníky, úsek ze Sv. Jana kolem Kačáku do Srbska je vhodný i pro cyklisty.

Trasu stezky si můžete prohlédnout na podrobné topografické mapě  nebo ortofotomapě.

Skály v Kozelské rokliFotografie některých panelů NS:

 

Mapa stezky

 

 

 

 

 

 

 

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt