Svatojánský okruh

Svatojánský okruh
  • délka: 4,0 km
  • počet panelů: 11 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Střední

Skála nad Svatým JanemNaučná stezka Svatojánský okruh zavádí návštěvníky do atraktivního okolí obce Svatý Jan pod Skalou v Národní přírodní rezervaci Karlštejn. Byla vybudována ve druhé polovině 80. let a obnovena v roce 2005.

Stezka začíná u kláštera ve Svatém Janu pod Skalou a pokračuje prudkým výstupem na Skálu. Zde je nádherná vyhlídka „U kříže“ s instruktivní geomorfologií styku krasové a nekrasové krajiny. Malebný je zejména krasový kaňon potoka Kačáku (Loděnice) začínající šikmo uloženými vápencovými vrstvami. Tento geomorfologický jev má název „kozí hřbety“.

Trasa pokračuje do Skanzenu Solvayovy lomy, kde je muzeum těžby vápenců. V lomu se lze projet na úzkokolejné železnici. Součástí prohlídky skanzenu je i návštěva štoly. Zajímavá je geologie Solvayových lomů, vyskytují se zde spodnodevonská vápencová souvrství. Z krasových jevů jsou významné hlinitopísčité výplně krasových dutin, tzv. geologické varhany, kde byly nalezeny druhohorní zkameněliny ze spodní křídy. Ve skanzenu je i expozice pod širým nebem „Horniny Českého krasu“.

Vyhlídka ze Skály do údolí KačákuZe Solvayových lomů klesá naučná stezka do údolí Stydlých vod. Jeskyňáři zde provádějí speleologický výzkum jeskyně Arnika, která má délku 175 metrů a hloubku 36 metrů. Zajímavá je hydrogeologická situace. Jeskyně funguje jako ponor pro přívalové vody a bylo prokázáno spojení vod z Arniky s vývěrem ve Svatém Janu pod Skalou.

Dále stezka mírně stoupá po svahu údolí porostlém vápnomilnými bučinami a na křižovatce turistických cest zvané Propadlé vody se napojuje na hlavní trasu naučné stezky národní přírodní rezervací Karlštejn. Přímo u rozcestí lze jako na jednom z mála míst v Českém krasu spatřit nálevkovité závrty. Jsou to povrchové krasové jevy, které vznikají v místě, kde se povrchová voda po deštích vsakuje do podzemí.

Trasa pak sestupuje údolím Stydlých vod zpět do Svatého Jana pod Skalou. Zde je možné si prohlédnout kostel sv. Jana Křtitele s jeskyní v pramenných vápencích, kde žil poustevník sv. Ivan. Po namahavé cestě si můžete svlažit vyprahlé hrdlo vodou z krasového vývěru u boční strany kostela.

Naučná stezka tvoří okruh o celkové dlélce 4 km a má celkem 11 zastavení. Prohlídka celé stezky trvá asi 2,5 až 3 hodiny. Stezka je vhodná pouze pro pěší návštěvníky. Trasu stezky si můžete prohlédnout na ortofotomapě zde.

Náhledy panelů naučné stezky:

 

 

 

 

 

 

Mapa stezky

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt